Cocktails og drinker bar og bistro meny MARTINI MARTINI Dolce Men noen nekter å gi data ikke tillate Dolce & Gabbana srl for å oppfylle det formål som er angitt ovenfor.

c. Bearbeidingsmetoder. Den personlige informasjonen du gir vil bli behandlet med elektroniske eller automatiserte metoder, samt bearbeidet manuelt. I samsvar med rettslig forordning n. 196/2003, de konkrete sikkerhetstiltak er på plass for å hindre uautorisert tilgang, tap, misbruk eller feil databehandling.

d. Kommunikasjon og formidling av data. Personopplysninger blir kun håndteres av ansatte og / eller co-worker med oppgaven med behandling. Disse dataene vil ikke bli formidlet eller utleveres til tredjeparter. Umiddelbart etter svar på forespørsler om reservasjoner, må opplysningene slettes.

og. Deres behandling er Dolce & Gabbana Srl, basert i Milano, 20129, Via C. Goldoni, nei. 10.

f. Registrerte rettigheter. Du har rett til når som helst å kontakte eieren av behandlingen, som er identifisert ovenfor, til følgende adresse: Via Goldoni no. 10, 20129 Milano, eller via e-post på privacy@dolcegabbana.it, for å håndheve rettighetene etter artikkel 7 i rettslig forordning nr. 196/2003, for å be om og få bekreftelse på eksistensen av slike data, for å sjekke innholdet, opprinnelse og nøyaktighet, for å ha data integrasjon eller oppdatering, retting, sletting, endring til anonym form eller blokkering, og for å protestere mot behandlingen på legitime grunner.

For mer informasjon om behandling av data gjennom nettstedet, kan du se våre retningslinjer for personvern.


Legg igjen en kommentar