Hva er de forskjellige livsstadier av en sommerfugl? - Reiman Gardens
Farget med sølv Skipper (epargyreus Clarus) som en modell vi vil se de fire forskjellige stadier av sommerfugl eller møll livssyklusen.egg:

oviposits kvinnelige butterfly på larvevertsplanten. Eggene klekkes i løpet av få dager, mange larver spiser eggeskallet på klekking. Eggene kan legges enkeltvis eller i grupper.

larve:

De fleste av de arter har en spesiell plante eller en liten gruppe av planter som brukes som verter for foring av larvene. Det er vanligvis fem larvestadier. Larver kan endre utseendet av en stadium til det neste.

Pupa:

Dette er en fase der forvandlingen skjer fra larve til voksen. Puppe av en sommerfugl kalles en puppen, av en møll som kalles en kokong. Den pupal scenen kan variere fra dager til måneder avhengig av art.

voksen:

voksne sommerfugler har et overordnet mål om å finne en kompis og deretter legge egg for neste generasjon. Voksne kan drikke nektar fra blomster næring og energi.

Vis en plakat av sommerfuglen livssyklus klikk herLegg igjen en kommentar