Artikkel fimbrier
SAMMENDRAG

en.Fimbriae er vedheng som har blitt sett på overflater av en rekke Gram-negative staver som E. coli og forskjellige Salmonella arter

to.

Fimbriae er tilgjengelig i 7 forskjellige typer (I-VII) delt på deres lengde og bredde

tre.

Fimbriae er antatt å være viktig i adhesjon og var Det er vist å være patogene faktorer i patogene stammer av E. coli.

4.

type VII fimbrier tillate overføring av DNA mellom stammer av parring enkelte arter, for eksempel E. col

5.

fibriller er av streptokokker

6.

fibriller er forskjellig fra fimbriae, er tynnere og De synes å være mer fleksible

7.

enkelte fibriller har vist seg å arbeide i tilslutning f.eks cob formasjoner som finnes i plakkLegg igjen en kommentar