[Bestemmelse av intramuskulært fett oksekjøtt ved ekstraksjon med kloroform-metanol]. - PubMed - NCB
I en sammenligning av innholdet i muskelprøver fra 53 fetende okser med intramuskulært fett ekstraksjon med en kloroform-metanolblanding ga resultater om 1,23% høyere enn de som oppnås med ekstraksjon med etyleter. Denne forskjellen kommer fra utvinning av ytterligere løselige nitrogenforbindelser i vann fra en blanding av kloroform-metanol. Disse forbindelsene ble isolert ved tilsetning av vann til ekstrakt kloroform-metanol; Deres analyse av kjemiske og spektroskopiske metoder avdekket, blant annet forbindelser, kreatinin og treonin. Resultatene oppnådd for fettet ekstrahert i etyleter verdier er nært korrelert med de som er funnet med kloroform-metanol-ekstrakt (r = 0,925). I en variant hvor vann har blitt tilsatt til ekstrakten kloroform-metanol, korrelasjonen var mindre tett (r = 0,925). I en variant hvor vann har blitt tilsatt til ekstrakten kloroform-metanol, korrelasjonen var mindre tett (r = 0,660). Ekstraksjon med kloroform-metanol kan anvendes i stedet for eterekstraksjon. En regresjon beregnes fra disse data tillater, om nødvendig, omdanne verdiene oppnådd i verdiene oppnådd med eterekstraksjon metoden. I tillegg til den høye presisjon, ekstraksjon med kloroform-metanol har den spesielle fordel at den krever forholdsvis enkle sikkerhetstiltak, og at dens energibehovet er lavt.Legg igjen en kommentar