Bioteknologi molekylærbiologiske teknikker • Se emne - fenol syre mot fenol ekstraksjon
Fase partisjonering av nukleinsyrer er pH-avhengig. Ved pH 7,0 og høyere, er RNA og DNA fordelt i den vandige fase, men under pH 7,0, blir DNA denatureres og utfelles i den organiske fase, slik at RNA i den vandige fase.

Både fenol og fenol: kloroform årsak proteiner til å bli denaturert og blir oppløselig i den organiske fase, eller inter, mens nukleinsyrene forblir i den vandige fase. Fenol: kloroform er mer hydrofob og forhindrer at enkelt fenol poly (A) + RNA ved fordeling grenseflaten på grunn av dannelsen av RNA-protein uoppløselige komplekser og reduserer spaltning av poly (A) hale.

Den høye hydrofobisitet kloroform også forbedrer separeringen av de organiske og vandige faser og øker derved gjenvinning av RNA inneholdt i den vandige fase. Denne effekten kan brukes når det gjelder tykke flokkuleringsmiddel grensesnitt, å tilsette ekstra volum av kloroform til prøven. Grensesnittet pakket tett i en blanding 1: kloroform: fenol 3.

Alternativt, når det gjelder store volumer (> 10 ml), en 5-minutters inkubering på is kan bidra til å pakke grensesnittet.

hot fenol: kloroform genererer en betydelig mengde av damptrykk og må håndteres med stor forsiktighet i en avtrekkshette. Caps av rørene vil åpne og spray fenol: kloroform aerosoler. Denne teknikken er svært risikabelt. varm fenol (ingen kloroform) genererer ikke mer damptrykk.

Det er ikke noe problem å lage din egen Sevåg (fenol: kloroform: isoamylalkohol).

av pH-justeringen fenol er mer komplisert å oppnå en nøyaktig måling av pH. Jeg anbefaler at du kjøper den på pH du bestemmer deg for å bruke i stedet for å forberede sine egne.

Ifølge AMRESCO, organisk, slik som fenol og kloroform ha dielektrisitetskonstanter mye lavere enn vann. Den store potensialet væske veikryss kan føre til problemer som pH drift, lange stabilisering ganger og skader pH-elektrode. Den kjemiske indikator for pH-papir er ødelagt av fenol fører til unøyaktig måling av pH. For å måle den mettede fenol pH-verdien er nødvendig solubolize fenol i et vandig medium.

Hvordan fenol pH Tris-bufret

For mettet fenol (ingen kloroform), bland 2 ml organiske fase med 5 ml metanol og 13 ml vann og pH-verdien av hele prøven. pH vil avta i løpet av ca. 30 sekunder inntil det stabiliserer. (Denne metoden er fra katalogen Ambion 1994.)

Som PH Tris-bufret fenol / kloroform
For
fenol: kloroform eller syre fenol: kloroform, bland 2 ml av den organiske fase med 8 ml metanol og 10 ml vann. Homogen og måle pH-verdien av hele prøven med pH-elektrode. pH vil avta i løpet av ca. 30 sekunder inntil det stabiliserer.

deres elektroden var en referanse kalomelelektrode (Mercury / kvikksølv syretype referansecelle) oppnådd fra Cole-Parmer (Chicago, Illinois) Model # L-05669-20. Sølv / sølvklorid-elektroder typen er ikke anbefalt, fordi det ikke er nøyaktig måling av pH i Tris. Ettersom elektroden tørker i løpet av fenol test, bør det være nedsenket i type I vann for å regenerere den glasskolben etter.


Legg igjen en kommentar