En modifikasjon av en spektrofotometrisk eller safranin densitometry sensitiv analyse for ... - abstrakt - Europa PMC
Nylig har en test for kvantifisering av glykosaminoglykaner ble rapportert basert på utfelling med safranin O (Lammi, M. og Tammi, M. (1988) Anal. Biochem. 168, 352-357). I denne prosedyren, bunnfallet som dannes når glykosaminoglykanet eller proteoglykan blandes med safranin O samlet inn med et dot-blot apparat av et membranfilter. Fargeintensiteten i punktene som er målt densitometrically og er proporsjonal med mengden av glykosaminoglykaner og proteoglykaner i prøven. Denne rapporten beskriver en modifikasjon av densitometrisk safranin O salvie som tillater dens bruk som en spektrofotometrisk analyse. For dette blir utfellingene oppløst i cetylpyridiniumklorid og absorbansen bestemt for de resulterende løsninger. Som med densitometrisk metode, guanidiniumklorid reduserer intensiteten av fargen. Imidlertid er fargestabil, selv etter oppløseliggjøring, i minst en uke. De oppsamlede opp til 10 mikrogram materiale utfellinger kan bli oppløst i 100 mikroliter av ferskt cetylpyridiniumklorid, slik at en høyere følsomhet kan oppnås dersom bunnfallet oppløst måles i en microcuvet. Således solubilisering med cetylpyridiniumklorid tillater bruk av test safranin O for glykosaminoglykaner og proteoglykaner, selv når et densitometer er ikke tilgjengelig.


Legg igjen en kommentar