Mic2011: innføring i mikrobiologi og mikrobiell bioteknologi - 2016 Håndbok - Monash University
På slutten av denne enheten skal studentene kunne:

  • Beskrive de ulike mikroorganismer og de relasjoner som eksisterer mellom dem;


  • Beskrive den mikrobielle celle-struktur, funksjon, ernæring, fysiologi og vekst, og hvor mikroorganismer blir styrt;

  • Forklarer replikasjon av mikrobielle DNA, strukturen av de gener og ekspresjon, regulering av gen-ekspresjon og genetisk variasjon mekanismer;

  • Forklar hvilken rolle spiller mikroorganismer i bevaring, gjæring, forberedelse og mat forringende;

  • Outline miljømikroorganismer og deres betydning i biogeokjemiske sykluser, miljøforurensning, vannkvalitet og behandling, bioremediering, bioleaching og behandling av avfall;

  • Demonstrere grunnleggende evne til mikrobiologiske laboratorier for eksempel bruk av mikroskop, og fargeteknikker for mikroskopisk visning, 'mikrobiell kultur', og være i stand til å identifisere vanlige arter av bakterier og sopp;

  • Demonstrere effektiv kommunikasjon av mikrobielle eksperimenter med muntlig og skriftlig.Legg igjen en kommentar