Vybrant flekken lilla dyecycle diskriminerer to ulike undergrupper av CD34 + celler. - PubMed - NCBINNLEDNING:
Studier er nødvendig for å forstå hvilken rolle CD34 uttrykke celler i effektiv engraftment, spesielt i adjuvant behandling av kreft.

MATERIALER OG METODER:

I denne studien ble det benyttet en modifisert metode i vårt laboratorium for rutinemessig telling av celler CD34 +. Lysert fullblodsprøver ble farget med DNA-selektive og cellemembran-gjennomtrengende levende sted DyeCycle Violet.

RESULTATER: 

CD34 + celler viser en jevn og differensial Vybrant Dye syklus Violet fargemønster. Basert på deres ulike intensitet DCV, klassifisert vi disse undergruppene som CD34 + / DCV (øverst) og CD34 + / DCV (lav) celler. Generelt DCV (høy), cellene er omtrent 12 ganger sterkere (lav), den DCV-celler.

KONKLUSJON:

DCV farging kan brukes for å diskriminere undergrupper av CD34 + celler på en måte som ligner på andre metoder som er tidligere definert flere funksjonelle egenskaper som kan kobles til den karakteriseringen, i oppløsning og rensing av primitive hematopoetiske stamceller i kombinasjon med spesifikke nyttige markører for måle flerfarget flowcytometri.Legg igjen en kommentar