Evangelicalism - Definisjon og synonymer av "evangelicalism" på engelsk
evangelicalism er en verdensomspennende protestantiske bevegelsen hevder at kjernen i evangeliet er læren om frelse ved tro på Kristi soning. Bevegelsen har fått stor fart i det 18. og 19. århundre, med fremveksten av Metodisme og de store vekkelser på de britiske øyer og Nord-Amerika. Pietismen, Nicolaus Zinzendorf og Moravian kirke, den presbyterianske, og puritanisme påvirket Evangelicalism. ledere innflytelsesrike i den engelsktalende verden har tatt med John Wesley, George Whitefield og Jonathan Edwards. USA har den største konsentrasjonen av evangeliske etter land, med omtrent en fjerdedel av evangeliske kristne rundt om i verden. Mange evangeliske bor nå utenfor den engelsktalende verden og over 42 millioner bor i Brasil alene. Bevegelsen fortsetter å tiltrekke tilhengere globalt i det 21. århundre, spesielt i utviklingsland.


Legg igjen en kommentar